ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI(ARMF)

înființată în anul 2009, reuneşte medici de diferite specialităţi dar și farmaciști pasionați de fitoterapie. Preşedintele ARMF este Prof. dr. Pavel Chirilă, medic cu vastă experienţă în medicină internă și fitoterapie, care de aprox. 30 de ani s-a dedicat abordării pacientului „pe căi naturale”.

Scopul Asociaţiei Române a Medicilor Fitoterapeuţi este de a promova statutul fitoterapiei în contextul practicii medicale din România și de a susține perfecţionarea mediciilor fitoterapeuţi prin cursuri, ateliere, mese rotunde, conferințe și congrese.

De 10 ani ARMF organizează Congresul Medicilor Fitoterapeuți din România, Scoala de Primăvară, Ateliere de fitoterapie, Mese rotunde.

ARMF a derulat proiecte comune cu SSMB (Societatea Studenţilor în Medicină Bucureşti) organizând cursuri de fitoterapie pentru studenţii de la Facultatea de Medicină din Bucureşti, 4 ediţii la rând şi 2 ediţii în Cluj-Napoca împreună cu OSM (Organizaţia Studenţilor Medicinişti); proiectul a urmărit „ sensibilizarea” viitoarelor generaţii de medici faţă de eficienţa tratamentului cu plante medicinale având în vedere că nu au în curricula universitară cuprinsă fitoterapia ca obiect de studiu.

ARMF publică Buletinul ştiinţific de fitoterapie – înregistrat la Biblioteca Naţională- cod ISSN, care se distribuie gratuit membrilor ARMF şi în care se prezintă articole care au ca şi conţinut lucrări științifice prezentate la Congresul Medicilor Fitoterapeuți din România, prezentări de caz și alte materiale de interes pentru medicii care doresc să practice fitoterapia.

Scopul şi obiectivele asociaţiei (din statutul ARMF) :

  • promovarea statutului medicului fitoterapeut în contextul actual al practicii medicale din România şi apărarea drepturilor persoanelor implicate în domeniul de activitate al Asociaţiei.
  • sprijinirea dobândirii, evaluării şi adaptării descoperirilor ştiinţifice pentru utilizarea terapeutică a produselor medicinale pe baza de plante, atât clinic cât şi practic.
  • promovarea corectă a preparării, difuzării şi utilizării produselor fitoterapeutice simple sau în combinaţii, realizată împreună cu instituţiile abilitate ale statului, în condiţiile legii, printr-un dialog organizat şi continuu între medicii fitoterapeuti şi producătorii din domeniu pentru optimizarea produselor şi eliminarea produselor neeficiente şi incorecte. În această direcţie, va există o permanentă şi strânsă colaborare între membrii Asociaţiei Române a Medicilor Fitoterapeuti şi membrii Organizaţiei Interprofesionale Naţionale a Asociaţiilor din Domeniul Plantelor Medicinale şi Aromatice.
  • organizarea de şedinţe de comunicare, simpozioane, conferinţe, congrese, activităţi de cercetare, cu editarea de reviste şi a altor materiale documentare.
  • efectuarea sistematică de studii privind eficientă produselor din plante medicinale pentru susţinerea acestor produse şi a menţiunilor de sănătate asociate lor, conform regulamentelor europene în vigoare.

În toate activităţile desfăşurate ARMF beneficiază de suportul Laboratoarelor Fares Bio Vital.